Washak Lyrics – B Maishnam

Washak Lyrics – B Maishnam

Thawai…. thawaimakni …khaluba
Piramle… thamoida cheinaaaa…
Thawai…
thawaimakni khaluba oiramle nungshi mashak khangdabi
Thamoi washak kaihanle nangna ngasidi
Mitlu pirang kangdana lelle eidi
Thamoidagi wakhaldagi pukningdagi hakchangdagi Natheirage ei….
Yeknabani nangdi ephamda (aaah…oohh…)
Houkhraba thoudok ningsing-ningsing kaphalle
Themjinbinaba leitraba punshi…
Yeknabani nangdi ephamda (aaah…oohh…)
Houkhraba thoudok ningsing-ningsing kaphalle
Naitom lepliba punshi… oihalle..
 Punshigi khongchatni thengnaba tabani
Wakhalgi pothapham thamoigi yarekpham oiribiii
Thamoigi thajani..
Punshigi khongchatni thengnaba tabani (thengnaba tabani)
Wakhalgi pothapham thamoigi yarekpham (thamoigi yarekpham ) oiribi
Thamoigi thajani…Thajani….
Houkhiba thoudok kaya ningsingli
Eina nangidamak kaya matik wajakhi
Thamoida tariba nungshi saktamsu
Lengdana dumak thamoinungda ngalari go
Wakhalnadi magi khongul liri
Tamoimadi machete tana kairi
You can fly away
You have been fed away
Everything is falling apart
Matamsu onkhi saktamsu mangkhi
Wakhalsu hongkhi thamoidi pena kapchei…
Wakhalgi pambadubu tougadra
Natraga thamoigi pambadubu chatkadra
Tariba pirangsigi maramdi thamoi thamoitana khange yeahh
Thamoi washak kaihalle nangna ngashidi
Mitlu pirang kangdana lelle eidi
Thamoidagi wakhaldagi pukningdagi hakchangdagi
Natheirage ei..
Yenknabani nangdi  ephamda houkhraba thoudok ningsing ningsing kaphalli….
Themjinbinaba leitraba punshi…
Yeknabani.. nangdi ephamda houkhraba thoudok ningsng ningsing kappahali….
Naitom lepliba punshi oihalla..

Add your comment