Tumin Tumin Lyrics – Manipuri Songs Lyrics

Tumin Tumin Lyrics – Manipuri Songs Lyrics


Tumin tumin yengjabase
Lonna lonna nungshijabase
Chonglakkhi thamoida ehul ama
Haahh……
Tumin tumin yengjabase
Lonna lonna nungshijabase
Chonglakkhi thamoida ehul ama
Phaolakle khanghoudana ethil ama
Nungshi mukta hairamu
Eise ngaoduna chatdringei
Pame haiduna phonglamu
Eise ngaoduna chatdringei
Nangsu yenglami amuk hanna
Lemsinarasu nokphetdi tourami
Nangsu yenglami amuk hanna
Lemsinarasu nokphetdi tourami
Mong hadraba natoududani
Eina chakjariba
Mong hadraba natoududani
Eina chakjariba
Mit kuptana yengjahouwe
Khaangba yadraba thamoise edomta themjinchei
Nungshi mukta hairamu
Eise ngaoduna chatdringei
Pame haiduna phonglamu
Eise ngaoduna chatdringei

Tomba Presents
BM Production
Tumin Tumin
Introducing : Kangjamba Yambem
Cast : Soma Laishram
Make-Up : Nepolean Top
Costume : Arbin
Lyrics : Leeza Wahengbam
Producer : Shanti Devi
Music, D.O.P., Editor & Director : B Maisnam

Add your comment