Thamoigee Mani Lyrics – Manipuri Songs LyricsThamoigee Mani Lyrics – Manipuri Songs Lyrics
Thamoigee mani ekhongmakna kaorure
Punshigi phajaba mashaksu khanglude
Choktharaba khuitharaba eigi punshise
Esingbu chaiduna ngakpi senbiri..ba
Nangdi eigi ningthouni
Nangdi eigi ningthouni
Matik chadraba eigi punshina
Nungshiganu yade nangi shaktamse
Kaothoknaba hotnabada ngamdrene eidi
Pangal kalli chaothokluba eise
Nangi nungshi thongjilda chaknibani chakniba
Nangi nungshi thongjilda chaknibani chakniba
Nungshiba mashaksu khanglakle ngasisu
Apambaga nungshibaga khetnabase khangjare
Nungshibagi mafamda maithibani pumnamak
Nungshibado phanglaga apenbani thamoigi
Uphulakta kelabi khongnetnapham oirabi
Oohh..oh… ohh..Uphulakta kelabi khongnetnapham oirabi
Khungatbire nahakna kharaithakta hapire
Khungatbire nahakna kharaithakta hapire
Kellabasu leimaida
Khungattuna chin-gani
Nungshibagi leinamdi
Mangba kouba leiraroi
Khanghoudana mangluraba eigi lambini
Lepchaba ngamdrene nahakki mangda
Maksiliba maithongdo maka lamlone
Yengjage ngasidi amuktang penna
Asengba nungshiba phanglaba punshina
Eigini haibada karisu khak- laroi
Khourangba koklene eigi thamoi
Nungshigi epakta luplabada nangi

Thamoigee mani ekhongmakna kaorure
Punshigi phajaba mashaksu khanglude
Choktharaba khuitharaba eigi punshise
Esingbu chaiduna ngakpi senbiri..ba
Nangdi eigi ningthouni
Nangdi eigi ningthouni

Comments5

Add your comment