TENKAAPPI LYRICS

TENKAAPPI
Nungshirure nangbu
Thengnakhiba mitkuptei
Pamjarure nangbu
Thamoi mashak khangnadringei
Hubikhare thamoi hanna
Mitshumbi nangi mityengduna
Ho eigi thamoibu huranbi
Lonna nungshi tenkaappi
Ho eigi thamoidi pubikhre
Hakchangsishu pubiro
Numit khuding nangbu
Uningbana leingamdre
Phongdokpiro nangshu
Nungshi haina iphamda
Haipham toupham khang-handare
Nangi shaktam ningshingduna leire
Ho eigi thamoibu huranbi
Lonna nungshi tenkaappi
Ho eigi thamoidi pubikhre
Hakchangsishu pubiro
Nang yaodana 
Hingba ngamloi
Nangbu mitkupmata
Udabada leibasu ngamloi
Nangidamak kathokhrabani
Hinglage khankhrabani 
Nangidamak punshichuppa
Hubikhare thamoi hanna
Mitshumbi nangi mityengduna
Ho eigi thamoibu huranbi
Lonna nungshi tenkaappi
Ho eigi thamoidi pubikhre
Hakchangsishu pubiro
Ho eigi thamoibu huranbi
Lonna nungshi tenkaappi
Ho eigi thamoidi pubikhre
Hakchangsishu pubiro
Ho eigi thamoibu huranbi
Lonna nungshi tenkaappi
Ho eigi thamoidi pubikhre
Hakchangsishu pubiro
Music Video: Tenkaappi
Cast: Bala Hijam & Abu Hijam
Singer: Jeson Sharma

Add your comment