Swai Swai Laowe Lyrics

Swai Swai Laowe Lyrics

Swai-swai laowe houjiki matamse
mamai kalli houjiki pakhangse
Haini hairoi khangde machinga yam kalli
Yani yaroi khangde yadrifao haijilli
Ekaibasu khngdre 
Akibasu leitre
Ekaibasu khngdre 
Akibasu leitre
Mimang tumang khangdre eidi emungdei heningdre
Lureda eikhoina toudoise
Tollida nupigi mapokse
Wareda makhoina tourise
Ngamida nakhoina ngambase
Na..na…na….na…na…na…
Na..na…na….na…na…na…
Na..na…na….na…na…na…

Nungshi haini hainingba numitta
Bye thok pini piningba matamda
Houjikangi marise thajaba yadre
Afaba nupasu leisilakdabana
Nungshinabei matam
Pangshang shangnadre
Nungshinabei matam
Pangshang shangnadre
Thajabei matamsu pangkuisu kuinadre

Lureda eikhoina toudoise
Tollida nupigi mapokse
Wareda makhoina tourise
Ngamida nakhoina ngambase

Oh yeah…

Look at me baby
I’ll make you crazy

Dance with me aah..

Yaobadi yaosiko (um)
Matamgi erangsu (um)
Ka hena tougumsi (hoi)
Erang pharangase
Nupi oibi eikhoigidi 
Khongfam ama hek soibada 
Ngangningbada maya karaga leiba mirem yam leibani 
Makhoina oh.. madi aduni oh.. madi aadani
Haidringeida thokdringeida cheksindi nupi eikhoidi

Lureda eikhoina toudoise
Tollida nupigi mapokse
Wareda makhoina tourise
Ngamida nakhoina ngambase

Lureda eikhoina toudoise
Tollida nupigi mapokse
Wareda makhoina tourise
Ngamida nakhoina ngambase
Lureda eikhoina toudoise

Tollida nupigi mapokse
Wareda makhoina tourise
Ngamida nakhoina ngambase

 Cast : Sushant & Bala Singer : Jeetaa Sagolsem Lyrics : Devita Music : Tony Aheibam Make-Up : Pritam Moirangthem Costume : Karan Thokchom Camera : Mohan Kangla Asst.Camera : Dayananda Choreographer : Swami Editor : Yoimayai Mongsaba Asst.Editor : Mp Asst.Director : Govinda Mangaang Producer : Kuber Director : Hemanta Khuman

Add your comment