Sokhalloi Lyrics – Manipuri Songs Lyrics

Sokhalloi Lyrics

Eigi wahangi paokhum piramdana chatkhiba yaroi…yaroi
Nungshibagi lipuna punduna thamgani
Thamoigi phampamda pothahanduna
Nungshi thoujal phangdriphao
Humduna thamgani ekhutsina..
Malemda leiriba thawai panba maktana sokhalloi…. sokhalloi
Nangi hakchangda
Malemda leiriba thawai panba maktana sokhalloi…. sokhalloi
Nangi hakchangda
Aduk phajabi nangi misnana yenglakanu nungshi heitana
Aduk phajabi shaktamduda panganu nungshi heita thamoi
Punshida manglamgum lakhibi
Nongthanggumna mange khanganu
Haijabase nangna yabidraba
Ngoduna chatkhrani eidi
Ngoduna chatkhrani eidi
Malemda leiriba thawai panba maktana sokhalloi…. sokhalloi
Nangi hakchangda
Malemda leiriba thawai panba maktana sokhalloi…. sokhalloi
Nangi hakchangda
Hah….hah….
Amamba ahing leirambana
Thaja masu ngangjabani
Nongton adiya leirambana
Leichil masu paijabani
Poklambana taibangda nang
Poklakbani eisu taibangsida
Nanga eiga thengnanaba
Malem ase semlam…bani
Malem ase semlam…bani
Malemda leiriba….. sokhalloi sokhalloi
Oh.o…
Malemda leiriba
Thawai panba makdana sokhalloi..sokhalloi
Nangi hakchangda
Malemda leiriba
Thawai panba maktana sokhalloi…. sokhalloi
Nangi hakchangda.

Thank you for landing on this page please do visit again for more lyrics, the lyrics are wrong or spelling are mistake then please feel free us at Lyricsmani27@gmail.com
If you have any copyright issue on this lyrics or any posted by us please mail me at Lyricsmani27@gmail.com

Add your comment