LOTCHAGE SAMLANGLAKTA LYRICS

LOTCHAGE SAMLANGLAKTA
Urise chumbara
Ashidi ngaorehe
Liklina sabagum urise
Kanano onthokna phajeida….x2
Kanano naapada nganglise
Khoithumlaba khonjelsina
Sakpham udringei ngaoirise
Kari laiwa paibano….x2
Lotchage samlanglakta
Nanaktei laptanaba
Yengduna leige 
Nangi sumhatpi mitsnado
Thamoise shinnarage
Pithokke nangonda
Munna yenglak u 
Eigi shaklonse uhan-ge
Fajaramgadara magumna
Juliet haibi shak-henbido
Uishinduna leirage emitse
Magi maithong unaba
Lemlamgadara magumna
Romeo haiba pakhangdo
Leisha kaya tukhibagum
Magi mitchida matousida ure eisu
Lotchage samlanglakta
Nanaktei laptanaba
Yengduna leige 
Nangi sumhatpi mitsnado
Thamoise shinnarage
Pithokke nangonda
Munna yenglak u 
Eigi shaklonse uhan-ge
Chakna lenbadi ngamlaroi
Mitchi hekta khatchin-ge
Phangle eigidi loijare
Leithokkhradi maangjare
(Waba yade eidi tanjase mang-halloi)….x2
Ware eidi ngaibase
Kari pakhang koubage
Leisha enggit udaba
Nuja khongthang khangdaba
Chaktourida eidi mana tourise
Karamba matamgi pakhang koubage
Kanano naapada nganglise
Khoithumlaba khonjelsina
Sakpham udringei ngaoirise
Kari laiwa pubano
Kanano naapada nganglise
Khoithumlaba khonjelsina
Sakpham udringei ngaoirise
Kari laiwa paibano
Lotchage samlanglakta
Nanaktei laptanaba
Yengduna leige 
Nangi sumhatpi mitsnado
Thamoise shinnarege
Pithokke nangonda
Munna yenglak u 
Eigi shaklonse uhan-ge……x2
Movie : Ningthiba Nonglik
Singer : Surma & Franco Lourembam
Cast : Soma & Sagar

Add your comment