Lonthoktaba Lyrics


Lonthoktaba amagum
Nangna tumina leplanu
Fongdoklone nangi
Sengla thamoigi nungshiba
Panduna leiranu
Nangi chinbalda
Hairaklone nachina nungshi haina
Ho eigi nungshiba
Ho eigi pamuba
Ho eigi nungshiba
Ho eigi pamuba

Nungshiba nangi thamoigi
Mayai kala waheina
Phathabasu ngamdare
Pukningi ehulsu
Humh… Nungshiba nangi thamoigi
Mayai kala waheina
Phathabasu ngamdare
Pukningi ehulsu
Mitsum heiba nangi monokna
Chamjaba nangi natouna
Oihanbire eibu
Angaobigum
Mitsum heiba nangi monokna
Chamjaba nangi natouna
Oihanbire eibu
Angaobigum

Nungshi khangda saduna
Thamoi pandabagum
Chatkhibasu yaroi
Enakshidagi
Humh….. Nungshi khangda saduna
Thamoi pandabagum
Chatkhibasu yaroi
Enakshidagi 
Ningai chaobi eigi thamoini
Epang pangna leijabini
Khouranghalanu thamoise kokhanbiro
Ningai chaobi eigi thamoini
Epang pangna leijabini
Khouranghalanu thamoise kokhanbiro
Nangi waheina
Lonthoktaba amagum
Nangna tumina leplanu
Fongdoklone nangi
Sengla thamoigi nungshiba
Panduna leiranu
Nangi chinbalda
Hairaklone nachina nungshi haina
Ho eigi nungshiba
Ho eigi pamuba
Ho eigi nungshiba
Ho eigi pamuba


Comments1

Add your comment