LITHOKLAROI LYRICS

LITHOKLAROI

Lithoklaroi taibang kanagi maphamda
Eigi kairaba thamoigi warise
Paodamloi thamoigi awaba ipaosu
Shaklage eshei oina ngashidi
Tabinaba yaoda ithannata tumin
Kaongamloi adungeigi houkhraba thoudok
Iphamda karemnana yengkhiba nangna……x2
Nungshi heitraba nangi natouna
Oihallakhi eibudi angaoba haibado
Awabada kaptaba
Nungaibada noktaba
Awabada kaptaba
Nungaibada noktaba
Nungshi nangi panthung youramda
Phongba ngamlaroidaba aronba mityeng
Chatningda chatli tingkhanggi lambisida
Punshigi aroiba panthung tamna…..x2
Chatkhrabada nangna iphamdagi lapna
Yaiphabada oiyu nangi punshi lambida
Music video: Lithoklaroi
Cast: Soma & Yai Jeet
Introducing: Ramananda Angom
Singer: Bikram Laishram

Add your comment