LEIRE LEIRE LYRICS

LEIRE LEIRE
Nungshibi maithongni nangi
Eigi thamoibu hukhiba nangni…..x2
Marol thoklamdraba thamoisisu
Nangbu ukhiba mikupdagi
Nungshi marol londuna leire leire leire
Leire leire hum leire leire
Leire leire hum leire leire
Tumlamba thamoi amabu
Houdokduna marol thok-hanlise
Shengla nungshibani hairibani
Eigi thamoi ama nangi thamoi amaga 
Thamoi ani punduna leire leire leire leire
Leire leire hum leire leire
Leire leire hum leire leire
Leire leire hum leire leire
Leire leire hum leire leire
Thamoi ani tinnare
Thawai hakchang yannare……x4
Oiramgadra eikhakta nungshibase
Mikup khuding nangbu uningbase
Thamoida leiriba shaktamse adum hektamak uningi
Mapanthongna mitmangda angaobi itouni hairasu
Pumnamakse nangini nunshiba-o pammuba
Pumnamakse nangini nunshiba-o pammuba
Nungshiba nangna leirimakhei 
Leiraroi eigidi kainaba haibado
Panthungna mangda leirabada
Akiba leitare eigi thamoida 
Thamoibu hukhiba nungshiba nangni
Wakhalgi leitapham nungshiba nangni
Thamoibu hukhiba nungshiba nangni
Wakhalgi leitapham nungshiba nangni
Pukningna nangbu khoitaba
Thamoi eigi washakni
Oirabani nangtana
Eigi pumnamak haibado
Nungshi erik khiklage
Nungshi nangi naphamda
Pumnamakse nangini
Nungshibi-o pammubi
Nungshiba maithongni nangi
Thamoibu hukhiba nangni
Nungshibi maithongni nangi
Eigi thamoibu hukhiba nangni
Marol thoklamdraba thamoisisu
Nangbu ukhiba mikupdagi
Nungshi marol londuna leire leire leire
Leire leire hum leire leire
Leire leire hum leire leire
Movie: Thamoi Kishi
Singer: Amarjit & Linda
Cast: Silheiba & Biju

Comments2

Add your comment