Hainingba Lyrics

    HAININGBA
     Uhallo nungshibi maithongdo 
    Haiphettangga noklammu 
    Mitmangsida leplo tuminna
       Mitkupmatang nungshina yengjage
 Hainingba waheita khanlaga
 Haihouge inakta leiringei
Ngairiye nangtabu 
Eina nungshijanaba nanga
Hainingba kayado haijahounaba
Phongningba kayasu lemhoudanaba
Sengla thamoigi panthung anise
Pukning wakhal tinnahanlasi
Nangbu khanbana ithou oire
Nungshi manglanda lakchage
Nangbu eigi oijage
Sennajei mitkup khuding
Awa meisa langlasu
Lepchage namangda
Momon minokka loinana
Nungshi nangidamak
Kanlaba nangi nungshi mayaini
Ningai chaobi nangi natoududa
Thamoise eigi lupkhrabani
Nangi nungshibada
Khongthang khuding punshigi
Chatminnashi nangtaga
Penjare thamoi eigi
Ikhutse paiduna pubiro
Nungshiba nangi panthungduda
Awaba kaya laklasu 
Nangna khutsamnaduna
Nungshi maikei khuding
Puriba makhei yajare
Hainingba kayado haijahounaba…….haijahounaba……….
Phongningba kayasu lemhoudanaba……lemhoudanaba……….
Sengla thamoigi panthung anise
Pukning wakhal tinnahanlasi
Hainingba kayado haijahounaba
Phongningba kayasu lemhoudanaba
Sengla thamoigi panthung anise
Pukning wakhal tinnahanlasi

Add your comment