Category: surma

LOTCHAGE SAMLANGLAKTA LYRICS

LOTCHAGE SAMLANGLAKTA Urise chumbara Ashidi ngaorehe Liklina sabagum urise Kanano onthokna phajeida….x2 Kanano naapada nganglise Khoithumlaba khonjelsina Sakpham udringei ngaoirise Kari laiwa paibano….x2 Lotchage samlanglakta Nanaktei laptanaba Yengduna leige  Nangi sumhatpi mitsnado Thamoise shinnarage Pithokke nangonda Munna yenglak u  Eigi shaklonse uhan-ge Fajaramgadara magumna Juliet haibi shak-henbido Uishinduna leirage emitse Magi maithong unaba Lemlamgadara magumna …