Category: leire leire

LEIRE LEIRE LYRICS

LEIRE LEIRE Nungshibi maithongni nangi Eigi thamoibu hukhiba nangni…..x2 Marol thoklamdraba thamoisisu Nangbu ukhiba mikupdagi Nungshi marol londuna leire leire leire Leire leire hum leire leire Leire leire hum leire leire Tumlamba thamoi amabu Houdokduna marol thok-hanlise Shengla nungshibani hairibani Eigi thamoi ama nangi thamoi amaga  Thamoi ani punduna leire leire leire leire Leire leire …