Category: kainabagi poloi

KAINABAGI POLOI LYRICS

KAINABAGI  POLOI Kainabagi poloi phanglabaAwaba puriba thamoini……….x2Ningjaruba khudingmak kaidunaChakliba meichakni punshise…..x2Phaohanlagnu nungshibaKhaamba ngamdare pirangse……x2 Leiramba nangi khudamdoChatlamba nang eigi lambiLamangnakhare ngashidiPanthunggi khongjatsuThambiramle eibuHaangla maikeisidaInthokpiramle eibuNungshi khangdabi nangna Tamlamba natte laibaktaLapthokkhibani nangna iphamdeiNatheikhrabasu nangnaHonglaroi eidi hannagumPanthung khangdraba nungshibaseAshengba nungshibani eidiNatheikhrabasu nangnaHonglaroi eidi hannagumNatheikhrabasu nangnaHonglaroi eidi hannagum Music Video: Kainabagi poloiCast: Badal & SomaSinger: Hokraj