Category: Hanjin hanjin lyrics

Hanjin Hanjin Lyrics

Robindro Nandeibam Presents Film “Nungshibana Loire” Cast: Bala and Khaba Singer: Arbin Music: Bishow Chanambam Lyricist/Screenplay/Dialogue: Binoranjan Oinam Costume: Bishworjit Make-up: Banerji Choreographer: Dhanesh Editor: Balli Cinematographer: Herojit Thongam Producer: Binota Nandeibam Director: Sadananda Salam Hanjin Hanjin Lyrics Lonna yengjabani Lonna khanjabani  Nangbu thamoinungda eina latchabani Lonna yengjabani Lonna khanjabani  Nangbu thamoinungda eina latchabani Haidoktana thamlakba wahei …