Category: aj meisnam

Hainingba Lyrics

    HAININGBA      Uhallo nungshibi maithongdo      Haiphettangga noklammu      Mitmangsida leplo tuminna        Mitkupmatang nungshina yengjage  Hainingba waheita khanlaga  Haihouge inakta leiringei Ngairiye nangtabu  Eina nungshijanaba nanga Hainingba kayado haijahounaba Phongningba kayasu lemhoudanaba Sengla thamoigi panthung anise Pukning wakhal tinnahanlasi Nangbu khanbana ithou oire Nungshi manglanda lakchage Nangbu …