Bullet Bullet Lyrics


Bullet Bullet Lyrics

Ho..nupi koige koijou
Khudol pige pijou
Mityeng khoige khoijou
A..uba pamge pamjou
Ho..nupi koige koijou
Khudol pige pijou    
Mityeng khoige khoijou
A..uba pamge pamjou
Thakningaga thakjou
Ngaoning-ng-ga ngaojou
Langning-nga-ga lanjou
Koining-nga-ga koijou
Aduga lamlanbi kanada
Lona thamoido piramba thoklaba ba..ba..ba
Aduga lamlanbi kanada
Lona thamoido piramba thoklaba
A bullet a bullet bullet bullet bullet bullet
Nongmei bullet ni eina nahaki
Bullet bullet bullet bullet bullet bullet
Bullet bullet bullet bullet bullet bullet
Bullet bullet bullet bullet bullet bullet
Nangnbu thakba halaba
Nangnabu ngaoba halaba
Nangnbu thakba halaba
Nangnabu ngaoba halaba
Numitni nangdi eigi emitgi
Leinamni nangdi eigi thamoigi
Numitni nangdi eigi emitgi
Leinamni nangdi eigi thamoigi
Sanani nangdi wakhalgi
Aduga eigi sanana
Sanani nangdi wakhalgi
Aduga eigi sanana
Sanana yot-thing ollaklaba
Eigi sanana yot-thing ollaklaba
Aa…Bullet aa.. bullet bullet bullet bullet bullet
Nongmei bulletni eina nahaki
Bullet bullet bullet bullet bullet bullet
Bullet bullet bullet bullet bullet bullet
Bullet bullet bullet bullet Nongmei bullet
Nangna waba uraga eina hena wajeine
Ohho…ohho…
Nangna waba uraga eina hena wajeine
Nangna nungaina leiraga eina hena nungaijei
Eina hena nungaijei
Eina hena nungaijei
Eina hena nungaijei
Nangna siba tarabsu
Eisu siba ngamgani
Eigi thamoigi nungshibadi
Awangba thaki nungshibani
Awangba thaki nungshibani
Ho..nupi koige koijou
Khudol pige pijou
Mityeng khoige khoijou
A..uba pamge pamjou
Ho..nupi koige koijou
Khudol pige pijou    
Mityeng khoige khoijou
A..uba pamge pamjou
Thakningaga thakjou
Ngaoning-ng-ga ngaojou
Langning-nga-ga lanjou
Koining-nga-ga koijou
Thakningaga thakjou
Ngaoning-ng-ga ngaojou
Langning-nga-ga lanjou
Koining-nga-ga koijou
Aduga lamlanbi kanada
Lona thamoido piramba thoklaba ba..ba..ba
Aduga lamlanbi kanada
Lona thamoido piramba thoklaba
A bullet a bullet bullet bullet bullet bullet
Nongmei bullet Nongmei bullet
Nongmei bulletni eina nahaki
Bullet bullet bullet bullet bullet bullet
Bullet bullet bullet bullet bullet bullet
Bullet bullet bullet bullet bullet bullet
Bullet bullet bullet bullet bullet bullet
Bullet bullet bullet bullet bullet bullet
Bullet bullet bullet bullet nongmei bullet
Bullet bullet bullet bullet nongmei bullet
Nongmei bullet nongmei bullet bullet bullet
Nongmei bullet

Add your comment