Ahingi Matamsu Lyrics – Rishi & Soma

Ahingi Matamsu Lyrics

Ahingi matamsu loikhitoure
Chingsang lanna lakpagi
Chongtharaba hakchangse
Ngaihaktasu pothakhige
Arapada uriba mushi mushiraba meingalse
Eigi khungangi meingalni
Mami samuraba turelse
Echel theina chellamle
Torbangi tera pambisu
Makhong mutlamle ngasidi

Ahongbagi lairembida
Hongdaba haibabu
Atiya da thokliba
Thaja nangta mangaire
Malangba nangsu mahousaga manade
Taha tahana sitlakba
Kari mapao leibage 
Uisilu yadraba mitsina

Kanagumba ama lakbagum ure
Thablasidi mangalna
Thongnaoda changlakduna eibu kouthoklari
Pukning nangsu lakdaknarakle
Ngaingamdabagum youramdai mitgum sida
Ngaibada wajaraba
Shaktam ngasidi
Khutna lamba phangbagum khalle
Kuirabagi madungni
Shaktamse ngasidi ningsinglamkhigadara mahakna
Shaktamse ngasidi ningsinglamkhigadara mahakna

Add your comment