Month: January 2019

LITHOKLAROI LYRICS

LITHOKLAROI Lithoklaroi taibang kanagi maphamda Eigi kairaba thamoigi warise Paodamloi thamoigi awaba ipaosu Shaklage eshei oina ngashidi Tabinaba yaoda ithannata tumin Kaongamloi adungeigi houkhraba thoudok Iphamda karemnana yengkhiba nangna……x2 Nungshi heitraba nangi natouna Oihallakhi eibudi angaoba haibado Awabada kaptaba Nungaibada noktaba Awabada kaptaba Nungaibada noktaba Nungshi nangi panthung youramda Phongba ngamlaroidaba aronba mityeng Chatningda chatli tingkhanggi lambisida …

TENKAAPPI LYRICS

TENKAAPPI Nungshirure nangbu Thengnakhiba mitkuptei Pamjarure nangbu Thamoi mashak khangnadringei Hubikhare thamoi hanna Mitshumbi nangi mityengduna Ho eigi thamoibu huranbi Lonna nungshi tenkaappi Ho eigi thamoidi pubikhre Hakchangsishu pubiro Numit khuding nangbu Uningbana leingamdre Phongdokpiro nangshu Nungshi haina iphamda Haipham toupham khang-handare Nangi shaktam ningshingduna leire Ho eigi thamoibu huranbi Lonna nungshi tenkaappi Ho eigi …

AHINGSIDA LYRICS

AHINGSIDA Punshida amuktang khanjaba Hakchanggi kayatna pamjaba…..x2 Thamoigi ihulna ningjaba Wakhalgi ithilda phaojaba……x2 Panthungi mitkupto  Lakle ngasidi ahingsida Nungshibagi masek mangalna Thajagi mateng louduna Ahinggi amambasu maithihalle (Wakhalgi matik mayaina, thamoida chepao thaduna)….x2 Manglan gi leikolsu yakaihalle Aki tujung phaodana  Wakhal chaning taana…..x2 Ikai iki thadoktuna Pukningse maka lamjana Laklabani nungshi nanakta (Wakhalgi matik mayaina, …

LOTTUNA THAMLAKPA LYRICS

LOTTUNA THAMLAKPA Nongamtasu khallude phaorakkani nungshiba Nongmatasu ninglude ngaorakkani nangonda Mitpham hongesu ngamdre sumhatpi saktamduna Inakta leirabasu leitadre wakhalse Thawaini khallabasu pellaktare thamoida Takpiro iphamda nangi kari laiwano Lottuna thamlakpa thamoigi ichelsu Paaduna thenglakle nungshigi panthungdo…x2 Karamna thingsise maning tamkhra ichelse Karamna phongsige thamoigi wase Mitpham hongesu ngamdre sumhatpi saktamduna Inakta leirabasu leitadre wakhalse Thawaini …

Hainingba Lyrics

    HAININGBA      Uhallo nungshibi maithongdo      Haiphettangga noklammu      Mitmangsida leplo tuminna        Mitkupmatang nungshina yengjage  Hainingba waheita khanlaga  Haihouge inakta leiringei Ngairiye nangtabu  Eina nungshijanaba nanga Hainingba kayado haijahounaba Phongningba kayasu lemhoudanaba Sengla thamoigi panthung anise Pukning wakhal tinnahanlasi Nangbu khanbana ithou oire Nungshi manglanda lakchage Nangbu …